گواهینامه‌ها

مجوزها و عضویت ها

ارایه خدمات یکپارچه زیر یک چتر نیازمند زیرساخت هایی است که از آن جمله می توان به مجوز فعالیت های مختلف از سازمان های ذیربط و عضویت در نهادهای بین المللی اشاره نمود. شرکت ناوگان بار با اخذ مجوز از سازمان های داخلی و نیز عضویت و حضور فعال در فدراسیون ها و انجمن های محلی و بین المللی به این نیاز جامه عمل پوشانده است.

مجوزها

  • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • سازمان هواپیمایی کشوری ( حمل و نقل بار و خدمات مسافرتی )

عضویت

  • اتاق بازرگانی و صنایع، معادن تهران
  • اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه
  • فیاتا – فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های فوروادر
  • یاتا – انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی
  • انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
  • اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
  • شبکه نمایندگان هوایی – دریایی WCA